sk
Reportéri - MAS Vršatec

Úvod

Miestna akčná skupina Vršatec je občianske združenie, ktoré bolo vytvorené pre vás, pre všetkých občanov nášho regiónu, do ktorého patrí 21 členských obcí a ďalších 35 členov súkromného sektora. Spolu s vami sa už štyri roky snažíme o rast a rozvoj obcí a miest, ktoré chcú zlepšiť podmienky pre svoj život, plnohodnotne využiť všetky potenciály vidieka a vytvoriť lepšie prostredie pre svoje deti v regióne s vyššou úrovňou.

Tento portál bol vytvorený v rámci projektu spolupráce s názvom Poklady národnej identity, na ktorom sa MAS Vršatec podieľa spolu s ďalšími troma miestnymi akčnými skupinami z Českej republiky. Hlavným zámerom je propagácia kultúrnych podujatí, aktivít, subjektov a zaujímavých miest prostredníctvom reportáží, ktoré vytvárajú naši kameramani a redaktori. Sú to mladí ľudia z radov našich občanov, ktorí prešli školeniami a následne získali certifikát. Keďže sme v tejto oblasti len začiatočníci a neustále sa zdokonaľujeme, privítame akékoľvek ohlasy, pripomienky, návrhy či myšlienky, ktoré by nás mohli posunúť ďalej. Pravidelne Vás budeme informovať o najzaujímavejších aktivitách z nášho územia a tešíme sa, keď sa stretneme v teréne! 

Užitočné odkazy

Copyright © 2014-2019 Video MAS Vršatec Všetky práva vyhradené.
Tvorba web stránok - Ján Ďuriga